VoiceBot

Voice bot to system informatyczny do automatycznego prowadzenia rozmów zintegrowany z Call Center po protokole SIP. W skład systemu wchodzą instancje robotów, które są wyposażone w moduł prowadzenia rozmowy, rozpoznawania mowy oraz intencji osoby mówiącej. System umożliwia zbudowanie dedykowanego wielopoziomowego scenariusza, który pozwala na obsłużenie osoby dzwoniącej, pozyskanie od niej wymaganych informacji oraz wprowadzenie ich (integrację) do innego systemu informatycznego.

@2020 MPED Wszelkie prawa zastrzeżone